Přihlásit se
Platba
Kurzovné je hrazeno na pololetí. Celkovou částku za pololetí je možné rozdělit do 2 plateb, přičemž termín splatnosti 1. platby je nejpozději před začátkem první lekce.
Státní svátky, prázdniny
Pokud se individuálně nedomluvíme jinak, ve státní svátky a o školních prázdninách lekce neprobíhají.
Náhrady
Lekci je nutné zrušit alespoň 24 hodin předem. V případě včasně omluvené lekce je možné domluvit se na náhradní lekci v jiném domluveném termínu s lektorkou či lektorem. Náhradní lekce mohou být vedeny i ostatními lektory. Také je možné se domluvit na online lekci, opět alespoň 24 hodin předem. Později omluvené lekce budou účtovány v celé výši kurzovného. V případě zrušení osobní lekce z důvodu vládního nařízení (např. nařízení týkající se Covid-19) lekce probíhá online, kurzovné se nevrací. Dochází- li student na lekci ve 2 a více žácích a ostatní studenti jsou přítomni na lekci, náhrada není možná. Po lekci bude studentovi zaslán plán lekce pro doplnění.